Wizualizacja1Osiedle przy ulicy Filomatw jest pierwsz? tego typu inwestycj? naszej firmy na terenie Bielska-Bia?ej. Sk?ada? si? b?dzie ono z dwch budynkw, w zabudowie wielorodzinnej, po?o?onych w mi?ej, zacisznej okolicy.

Oba trzypi?trowe budynki ??cznie pomieszcz? 24-ry mieszkania o powierzchni od 35 do 73 metrw kwadratowych. Wszystkie mieszkania zosta?y zaprojektowane z my?l? o ekonomii i komforcie u?ytkowania. Ka?da z kamienic wyposa?ona jest w wind?.

Mieszkanie dost?pne s? w stanie deweloperskim, w ktrego zakres wchodz?:
- instalacja elektryczna z pe?nym osprz?tem,
- instalacja wod - kan. wraz z licznikami,
- instalacja grzewcza z grzejnikami i licznikami,
- stolarka okienna z parapetami zewn?trznymi,
- wyko?czenia balkonw i tarasw,
- drzwi do mieszkania,
instalacja telefoniczna,internetowa, telewizyjna, satelitarna, domofonowa, dzwonkowa.


Odpowiednio dobrane pod wzgl?dem jako?ci i parametrw technicznych materia?y, s? gwarancj? wysokiej izolacyjno?ci termicznej oraz akustycznej. Pozwoli to do minimum obni?y? koszty eksploatacji.

Ca?e osiedle jest ogrodzone oraz przystosowane do zamieszkania przez osoby niepe?nosprawne i rodziny z ma?ymi dzie?mi. W obr?bie osiedla znajduje si? plac zabaw. Posiada doskona?e po??czenie komunikacyjne z centrum Bielska-Bia?ej oraz znajduje si? w pobli?u obwodnicy miasta. Osiedle po?o?one jest w okolicy: szko?y i przedszkola, ko?cio?a, sklepw, centrw handlowych, krytej p?ywalni, ?cianki wspinaczkowej, kortw tenisowych.

Pod ka?dym budynkiem zaprojektowano podziemne gara?e. Prcz miejsc parkingowych mieszka?cy mog? rwnie? skorzysta? ze znajduj?cych si? w piwnicach budynku schowkw gospodarczych.