Nagrody

Budowa Roku 1999 - nagroda III stopnia przyznana przez Polski Zwi?zek In?ynierw I Technikw Budownictwa.
Budowa Roku 1999 - nagroda III stopnia przyznana przez Polski Zwi?zek In?ynierw I Technikw Budownictwa
Najwy?szym dotychczasowym wyr?nieniem naszej firmy jest nagroda otrzymana od Marsza?ka Wojewdztwa ?l?skiego za Najlepsz? Przestrze? Publiczn? Wojewdztwa ?l?skiego 2009. Nagrod? t? otrzymali?my jako g?wni wykonawcy Pokazowej Zagrody ?ubrw w Pszczynie.
Nagroda za Najlepsz? Przestrze? Publiczn? Wojewdztwa ?l?skiego 2009
W roku 2011 nasza firma otrzyma?a nogrod? Wojana w IV edycji konkursu Firma z Tradycjami w Gminie Paw?owice
Nagroda Wojana w IV edycji konkursu Firma z Tradycjami w Gminie Paw?owice
W?a?ciciel firmy Jan Piotrowski odbiera? nagrod? Wojana osobi?cie.

Odebranie nagrody